Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden.

Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Hoe laat en waar? 
Om 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur.  In ontmoetingscentrum 'Meteoor’, Oude Litherweg 20 in Oss. 

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Meijerijstad en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg en de casemanagers. 

Programma najaar 2019

In augustus is het Alzheimer Café Oss gesloten.

Maandag 9 september
Een aangenamer en veiliger leven thuis. Ook bij dementie.
Cor Veroude presenteert vanuit zijn eigen interesse en kennis. U kent het misschien wel van de reclame: op afstand apparatuur, verlichting en alarm bedienen. Maar denk ook eens aan mogelijkheden voor dienstverlening op afstand, voor jong en oud. Dus ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dingen in ons dagelijks leven automatiseren voor een betere kwaliteit van wonen en leven?’ Hoe is dit van buiten de woning ook veilig te regelen?

Het wordt geen lezing over ingewikkelde technieken, maar wel een verhaal waarin voor iedereen begrijpelijk wordt uitgelegd dat huisautomatisering heel laagdrempelig en ook heel betaalbaar is. En hoe het uw leven nu, of in de toekomst, aangenamer en veiliger kan maken.

Maandag 14 oktober
Onbegrepen gedrag bij dementie.
Psychologen van BrabantZorg

Bij een groot deel van de mensen met dementie is er regelmatig sprake van onbegrepen gedrag. Het gaat hierbij om alle gedragingen van de persoon met dementie die door de omgeving en vaak ook door de persoon zelf, als moeilijk hanteerbaar worden ervaren. Bijvoorbeeld onrust, dwangmatig gedrag, ontremd gedrag, initiatiefverlies of agressie. Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie of persoonskenmerken van die persoon met dementie en de mensen om hem of haar heen. Deze avond krijgt u uitleg om dit gedrag beter te kunnen begrijpen.

Maandag 11 november
Mantelzorger zijn van iemand die je lief is met een vorm van dementie.

Esther van der Pas, casemanager dementie bij BrabantZorg en Eef Rubbens, sociaal werker dementie bij ONS welzijn presenteren deze avond. Je partner/familielid verandert, de toekomst wordt onzeker, je gaat taken overnemen en praktische zorg bieden. De psychische belasting kan groot zijn, je neemt al afscheid van iemand die er nog is. Maar er zijn ook positieve ervaringen van mantelzorgers. Hierover praten we met mantelzorgers en u krijgt ook tips over waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Maandag 9 december
Wat is dementie?
Mascha Kuijpers, klinisch geriater Bernhoven

Wanneer is er sprake van dementie? Wat zijn de oorzaken en wat is eraan te doen? De dokter geeft hier uitleg over en zal zij ook ingaan op vragen uit de zaal. Als klinisch geriater is zij nauw betrokken geweest bij het opzetten van het klinisch geriatrisch dagcentrum en de valpolikliniek.

Contact
Eef Rubbens
Tel: 06 - 36 51 89 20

Adres
Ontmoetingscentrum De Meteoor
Oude Litherweg 18-20
5346 RT Oss

Volg voor het volledige programma deze link>>